Bemærk: Databasen skal være opdateret til min 6.02

Du kan importere direkte til en korrektionskladde via en CSV fil i følgende format

Dato;Medarbejder;Arbejdstype;Time/Dage

Eks.
01-05-2017;9999;FERIEOP;25
01-05-2017;8888;FERIEOP;12.50

NB! hvis der skal indlæses en værdi mindre end 1, så skal der anvendes . (punktum) og ikke , (komma) da indlæsningen ellers vil fejle på disse poster

Du finder den under kørsler og hvis den ikke er der kan du tilføje form 830 under opsætning -> kørsler


Rev 06, Jesper Tiedemann, 03-19