Det er muligt at sende beskeder fra SmartTID til en eller flere medarbejdere, det gøres ved at vælge punktet 'Generer Beskeder' fra hovedmenuen.


[1] Først angives om man ønsker at sende til alle eller til udvalgte medarbejdere, hvis der kun ønskes at sende en besked til udvalgte, begrænses modtagerne ved at bruge et filter, f.eks. en filtrering på kladden.Nu sendes beskeden kun til medarbejdere med Kladde=FUNK


[2] Nu angives fra hvilken dato beskeden skal vises, hvis der vælges en dato frem i tiden, vil beskeden først blive vist for modtageren, når datoen nås.

[3] Besked feltet udfyldes nu med beskeden til modtagerne
[4] Og beskeden sendes ved at klikke på 'Generer', hvis beskeden ikke ønskes afsendt klikes på 'Annuller'.SmartTID fortæller nu hvor mange medarbejder beskeden vil sendes til, og man bekræfter afsendelsen ved at klikke på 'Yes'.


Rev 01, Jesper Tiedemann, 30-10-2018