Dimensioner


Dimensioner i SmartTID kan bruges til at tilknytte en enhed til opsamlingen af tid, f.eks. som i dette tilfælde en bil eller en trailer.
Dimension Nummer, sprogkode og Felt navn skal udfyldes, der ud over kan man angive forskellige parametre der afgøre hvor dimensionen vises.

Følgende parametre kan sættes på en dimension:

Arv fra forrige linje: Hvis den er slået til så vil den næste tidslinje arve værdien fra den foregående

Arv fra forrige job linje: Hvis den er slået til så vil den næste joblinje arve værdien fra den foregående

Faste værdier: Hvis dette punkt ikke er markeret, skal brugeren selv indtaste en dimensionsværdi.

Relater til Dimension: 
Denne gør at man kan lade dimensionerne relatere sig til hinanden, f.eks. ved at vælge værdi 2 på dim. 1, så vil man kunne opsætte en relation på dim. 2 som f.eks Dim 1 = Bil, her en af værdierne = VOLVO Dim 2 = Trailer, her en af værdierne = EXTRA_LANG Så kan man vælge at stille sig på DIM1 VOLVO som vil komme frem i nedenståendes ”Dimension Kode” og vælge EXTRA_LANG i ”Relater Til Dimension Kode”

Overfør fra tid til job:
Hvis denne markering er sat på en dimension så vil den overføre en evt. dimensionskode fra tidslinjen til joblinjen med følgende forudsætninger:
- Hvis dimensionskoden på joblinjen er blank så forsøger den at hente dimensionskoden fra den tidslinje som passer ud fra starttidspunktet.
- Det vil kunne resultere i at en joblinje i eks. dette tilfælde fra 09.30 - 10.30 vil få en DIM 1 = PC på posten, men det er det tætteste vi kan komme det.Se på Vælg Dimension: Dimensionen vises som valgmulighed, f.eks. ved indstempling.

Krævet Dimension: Der skal vælges en værdi til Dimensionen.Dimensions værdier


Her angives de enkelte dimensionskoder, som brugeren kan vælge imellem, hvis dimensionen er markeret med 'Faste værdier', samt en beskrivelse.

På en dimensionsværdi kan man angive et distrikt, afdeling, medarbejder gruppe, arbejdsfunktion eller arbejdstype, som bruges hvis ikke der er valgt en værdi på medarbejderen, hvis feltet *Overstyr Værdi' er markeret, bruges eventuelle værdier der er angivet på værdien altid.

På en dimensionskode kan man angive hvilke Distrikter, afdelinger eller medarbejder grupper der kan vælge den.System opsætning


På systemopsætning, punktet 'Phone 2017 og Terminal', kan man angive om dimensioner skal vælges f.eks. ved indstempling, og om den efterfølgende kan skiftes.
Knap -1004, opsættes på 'Punch in', brugerne vil nu blive bedt om at vælge en eller flere dimensioner når de stempler ind.

Knap -1006, opsættes f.eks. på 'Main menu', dette giver brugeren mulighed for at skifte en eller flere dimensioner 

Der kan sættes en profil på knapperne, så det begrænses hvem der skal/kan vælge dimensioner.


Version 01, Jesper Tiedemann, Juli 2018