Når der skal laves integration til Løn, skal der opsættes Lønarter på de enkelte Arbejdstyper. 
Der kan indsættes flere lønarter på samme Arbejdstype, disse adskilles med et komma, og de kan også have negativt fortegn, hvis dette kræves i forhold til selve udlæsningen. 

Der er også forskel på, om Export Typen er sat til Units, eller Hours. Units bruges hvis det er hele dage, fx 1 feriedag der skal overføres, og Hours bruges når det er timer / enheder der skal overføres, fx ved normal timer, overtid eller tillæg. Rev 02, Bjørn Kortegaard Fuglsang, 2017